.

              Proiectul „Alege cartea!”

se adreseazã elevilor din clasele III-VIII

              (click pentru afiº)

.

În cadrul proiectului puteþi participa la activitãþile „Convinge-mã sã citesc!” ºi „Cartea de vacanþã”.

Pentru înscriere listaþi ºi completaþi Formularul de înscriere (se predã prof. de limba românã / învãþãtoare) pânã în data de 25 martie 2019.

.

Activitatea „Convinge-mã sã citesc!”

- alege o carte din lista propusã

- realizeazã o recenzie video  (te înregistrezi vorbind convingãtor ºi liber despre carte)

- trimite înregistrarea video realizatã pe adresa de email: gene1bistrita@gmail.com

Înregistrãrile trebuie sã respecte urmãtoarele cerinþe:

- durata: max. 2 minute

- înregistrare de calitate (imagine ºi sunet)

- trebuie sã povesteºti liber despre carte fãrã a face un rezumat sau a divulga finalul

- insereazã un generic cu titlul proiectului ”Alege cartea”, titlul ºi autorul cãrþii alese, numele ºi prenumele, ºcoala ºi clasa.

.

Bibliotecar: ___________