Limba română

Matematică

Limbi moderne

Istorie

Geografie

Religie

Biologie

Chimie

Fizică

Educație Fizică

Educație Muzicală

Educație Plastică

Educație Tehnologică