Colectivul catedrei de Matematică în anul școlar 2017/2018:

  • Borș Elena

  • Coman Ioan

  • Crăciunaș Rodica

  • Onea Alexandra

  • Voivod Valerian
Catedra de Matematică la serbarea a 50 de ani de activitate.