Săptămâna VERDE - an școlar 2023-2024

Săptămâna Verde 2024 - ( https://verde.scoala1bistrita.ro/)   (click pe link pentru acces în aplicație:)

Perioada de desfășurare a activităților: 22 - 26 aprilie 2024

Mai multe imagini din diverse activități pot fi vizualizate accesând următoarele linkuri de pe rețelele de socializare :

Interese vizate de atelierele propuse:

În cadrul programului „Săptămâna Verde” se realizează activități educaționale care contribuie la prevenirea schimbărilor climatice și la protejarea mediului. Programul contribuie la dezvoltarea competentelor antepreșcolarilor/ preșcolarilor /elevilor de investigare inter si transdisciplinară a realității înconjurătoare și formarea unor comportamente responsabile față de mediul înconjurător, prin dezvoltarea capacității acestora de a:

 • a) înțelege și utiliza noțiuni elementare referitoare la mediu și la schimbările climatice pentru a conștientiza faptul că acestea sunt o problemă emergenta a omenirii, precum și a înțelege măsurile de combatere a acestora;
 • b) înțelege schimbările climatice in context global, sistemic si in conexiune cu alte domenii/probleme/teme, precum: exploatarea iresponsabila a resurselor naturale, poluarea, risipa alimentară, managementul deșeurilor, consumul și producția sustenabile, biodiversitatea, pădurile și viața terestră, apele și viața acvatică, catastrofele naturale, energia verde, justiția sociala, eficientizarea consumului energetic;
 • c) explora/investiga mediul înconjurător și a relaționa pozitiv cu mediul natural;
 • d) acționa zi de zi ținând seama de impactul asupra planetei, adoptând un comportament de protejare și îmbunătățire a calității mediului, inclusiv de utilizare responsabilă a resurselor naturale;
 • e) iniția și desfășura acțiuni civice individuale și/sau în echipa, de combatere a schimbărilor climatice si protecția mediului;
 • f) se adapta la fenomene meteo extreme și a răspunde la potențiale dezastre naturale;
 • g) înțelege rolul autorităților, instituțiilor, companiilor, organizațiilor nonguvernamentale locale / regionale / naționale / internaționale și al altor actori în combaterea schimbărilor climatice și protejarea mediului;
 • h) participa, în viitor, la elaborarea de politici publice și la dezvoltarea de noi tehnologii care să contribuie la combaterea schimbărilor climatice și protecția mediului.

Printre activitățile educaționale prevăzute în Metodologia publicată de Ministerul Educației se numără:

 • lecții în natură,
 • dezbateri și jocuri de rol,
 • fotografie vorbită, exerciții de construcție participativa a unor scenarii de viitor,
 • vizionări de documentare, experimente,
 • teatru forum, teatru legislativ,
 • proiecte de servicii în folosul comunității, voluntariat,
 • expediții și excursii în parcuri naturale și arii protejate.   Cum sunt alese temele pentru Săptămana verde?

În sprijinul cadrelor didactice a fost lansata o platformă dedicată educației pentru schimbări climatice și pentru mediu:

    https://www.saptamanaverde.edu.ro/ro

Platforma cuprinde o bibliotecă digitală cu resurse educaționale pe teme de mediu și climă, exemple și oferte de activități, o hartă interactivă a disponibilităților de cazare gratuită din ariile naturale protejate, precum și exemple cu privire la orarul și proiectarea activităților.

Activitățile educaționale desfășurate în Săptămâna Verde pot fi grupate în teme precum:

 • Schimbările climatice,
 • Managementul deșeurilor, consum și producție sustenabile,
 • Păduri și viața terestră,
 • Ape și viața acvatică,
 • Biodiversitate.

   

Informații pentru elevi (2024)     În perioada Săptămâna verde, fiecare zi este împărțită în două intervale orare, desfășurate între orele 8:30-11:00 și 11:30-14:00. Pentru fiecare zi a săptămânii, intervalele orare sunt notate Luni-1, Luni-2, Marți-1, Marți-2, etc.

Majoritatea atelierelor ocupă un singur interval orar, dar există și ateliere care ocupă două sau mai multe intervale orare. Pentru fiecare atelier sunt precizate zilele și intervalele orare în care se desfășoară.

Elevii înscriși la un atelier vor participa la acesta pe toată durata sa și nu se pot înscrie la un alte ateliere dacă acestea se suprapun cu cele la care sunt deja înscriși (se suprapun = au un interval orar comun). De exemplu, dacă eu, elevul Gigel, m-am înscris la atelierul “Vizită pe șantier” care ocupă intervalele Miercuri-1 și Miercuri-2, nu mă mai pot înscrie la atelierul “Despre antreprenoriat” din intervalul Miercuri-2.

 • Fiecare atelier are asociat un set de clase de primar sau gimnaziu. La atelier se vor putea înscrie numai elevi din aceste clase.
 • Fiecare atelier are precizat un număr maxim de participanți (locuri).
 • După completarea locurilor, înscrierea elevilor la atelierul respectiv nu mai este posibilă.
 • În perioada 8-12 aprilieie 2024 elevii se înscriu la atelierele propuse.
 • Toți elevii trebuie să se înscrie la ateliere care să acopere toate intervalele orare din săptămână.
 • Prezența elevilor la atelierele la care s-au înscris este obligatorie!

Informații pentru profesori (2024) Citiți și informațiile pentru elevi!

Profesorii pot:

 • să adauge ateliere, în perioada desemnată,
 • să modifice/corecteze atelierele adăugate, în aceeași perioadă;
 • pentru atelierele pe care le organizează, pot oricând modifica Informațiile suplimentare;
 • profesorii diriginți pot să vizualizeze înscrierea elevilor la ateliere și să-i înscrie pe cei care nu au făcut-o singuri; să vizualizeze orarul propriu

IMPORTANT, la adăugarea atelierelor:

Dacă un profesor dorește să desfășoare aceeași activitate de mai multe ori, cu elevi diferiți, trebuie să înscrie atelierul de mai multe ori. Pentru o mai ușoară identificare a atelierelor, recomandăm plasarea în denumire a unor componente unice, de exemplu: “Despre antreprenoriat #1” organizat Luni-2, “Despre antreprenoriat #2”, organizat Miercuri-1, etc.

Dacă se dorește organizarea unui atelier pe o durată mai lungă cu aceeași elevi, se adaugă o singură dată, se selectează intervalele în care se organizează și se scrie în căsuța Durata numărul total de intervale pe care le ocupă acel atelier (este o cheie de control).

Duplicarea atelierelor: Pentru a evita adăugarea de mai multe ori a atelierelor (pentru acelea care au ca durată un interval orar dar se desfășoară de mai multe ori, cu elevi diferiți), am implementat opțiunea Duplicare: se alege atelierul deja existent, se alege opțiunea de duplicare, se modifică informațiile dorite, apoi se salvează. Noul atelier se va adăuga, păstrându-se și cel vechi.