PERSONALUL ȘCOLII, an școlar 2017/2018


SITUAȚIA ÎNCADRĂRII CU PERSONAL:


Norme:   95,05
din care: -profesori: 38,05
  -invatatori: 37
  -personal didactic auxiliar: 6
  -personal nedidactic: 14