.

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ

 ETAPA LOCALĂ 24.02.2024

CENTRUL DE CONCURS ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BISTRIȚA

Rezultate inițiale:

Arhivă de subiecte și bareme:


.......

Eventualele contestații se pot depune la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr, 1 Bistrița
sau
pe adresa de e-mail: matematica@scoala1bistrita.ro
până Luni, 26.02.2024 - orele 14.00

......

Model cerere depunere contestații:
.......

Documente utile an școlar 2023-2024 

..

..Înscrierea în învățământul primar - an școlar 2023 - 2024

ÎN PERIOADA    3 - 18 mai 2023

Luni - Joi:  8.00-18.00

Vineri:  8.00 - 17.00

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
AN ȘCOLAR 2023-2024

.......

...

...

Etapa județeană a Olimpiadei de Biologie se va desfășura duminică,

12 martie 2023, între orele 10:00-13:00,

la Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița.

Subiecte și bareme - Olimpiada Județeană de Biologie 2023 (arhivă)

Eventualele contestații  se pot depune  în data de 13.03.2023,

între orele 12.00-15.00 la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.1 Bistrița, 

conform regulamentului specific .

...

Accesul în școală se face pe intrarea dinspre str. Împăratul Traian, între orele 9.00-9.30

Elevii vor avea asupra lor  actul de identitate și acordul/declarația GDPR.

Repartiția în sălile de clasă este afișată la intrarea în școală și pe ușile sălilor de concurs. 

...

...

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII 

CLASEI a VIII-a 

ORDIN nr. 3138/25.02.2023 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022—2023.(click pentru detalii)

(extras din calendar: )

 • 20 martie 2023 - Limba și literatura română — probă scrisă
 • 21 martie 2023 - Matematică — probă scrisă

 • 29 martie 2023 - Comunicarea rezultatelor

...

...

...

OLIMPIADA DE LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

- ETAPA LOCALĂ - 4 .02.2023 -

rezultate contestații

rezultate finale (06.02.2023)

...

...

...

ANUNȚ:

11.01.2023

    Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița, cu sediul în Bistrița, B-dul Independenței, nr. 46, județul Bistrița-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. 1336/2022.

Denumirea postului:

PAZNIC - treapta I - 1  - post vacant, pe perioadă nedeterminată. 

Detalii aici (click):

...

30.12.2022

Rezultatul examenului de ocupare post Secretar II :

...

Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița, cu sediul în Bistrița, B-dul Independenței, nr. 46, județul Bistrița-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. 1336/2022.

Denumirea postului:

SECRETAR II-S - 1  post vacant, pe perioadă nedeterminată.

         Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor - SUPERIOARE.;

- vechimea necesară în specialitatea studiilor - 5 ani.

              Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de  29.12.2022, ora 09.00, la sediul instituției;             

 • proba practică în data de 29.12.2022, ora 12.30, la sediul instituției; 

 • proba interviu în data de 29.12.2022 , ora 14.30, la sediul instituției. 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituției.

Detalii aici (click):

Date contact: telefon 0263/236049.

...

...

În atenția elevilor (și a părinților) - documente/acte normative privind admiterea în învățământul liceal și profesional 2022 -

...

Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor curățenie: 

...

Înscrierea copiilor în învățământul primar 2022

PLAN ŞCOLARIZARE

CLASA PREGĂTITOARE AN ŞCOLAR 2022-2023

Alternativa Step by Step – 2 clase – 44 locuri

Învăţământ tradiţional – 4 clase – 88 locuri

11 aprilie – 10 mai 2022 prima etapă de înscriere

            Completarea de către părinți/ tutori legal instituiți/   reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar:

8.00-18.00 (luni-joi);  8.00-17.00 (vineri)

Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 - cadru normativ

ACTE NECESARE LA ÎNCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

 1. COPIE CERTIFICAT NAŞTERE COPIL
 2. COPIE CARTE IDENTITATE PĂRINŢI
 3. AVIZ EPIDEMIOLOGIC (VACCINĂRI) - DE LA MEDICUL DE FAMILIE
 4. RECOMANDARE ELIBERATĂ DE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR (GRĂDINIȚĂ) - pentru copiii care împlinesc 6 ani după 31 august 2022
 5. PENTRU PĂRINȚII DIVORȚAȚI, O COPIE A HOTĂRÂRII JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE DIN CARE REZULTĂ AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ȘI LOCUINȚA MINORULUI.

Criteriile generale de departajare (extrase din metodologie)

 1. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 2. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 3. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4. existența  unui  frate/a  unei  surori înmatriculat/înmatriculate  în  unitatea  de  învățământ respectivă.

LISTA CU STRĂZILE ARONDATE ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 BISTRIȚA 

PENTRU ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2022

...

...

Procedura-constituire formatiuni de elevi

- clasa pregatitoare 2022 - 2023 -

......

telefon / fax: 0263-236049;

...

...

2022: Simulare evaluare națională - clasa a VIII-a

Calendar simulare Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) 2022

 • 4 aprilie 2022: Limba şi literatura română (probă scrisă)
 • 5 aprilie 2022: Matematică (probă scrisă)
 • 14 aprilie 2022: Afișarea rezultatelor

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev iar aceștia au completat caseta de identificare.

O R D I N privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021 - 2022

Procedură-asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe-2022

PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2022

...

...

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
AN ȘCOLAR 2022-2023


 

pentru clasa pregătitoare anul școlar 2022-2023 

ne propunem să realizăm

 • 4 - clase - învățământ tradițional ( 88 locuri)
 • 2 - clase - învățământ Step-by-step (44 locuri)

...

Ordin  5870 / 22.12.2021 - Privind  aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.

   De luni, 8 noiembrie 2021, orele de curs de la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița se vor desfășura cu participare fizică în școală.

actualizat 13.01.2022

postat :5.11.2021

...

Rezultat concurs informatician 22 -23 iulie 2021: .

În zilele de 15 - 16 iulie 2021,  între orele 8-14, reprezentanții legali ai candidaților care au susținut examenul de Evaluare Națională 2021, pot depune la secretariatul școlii eventualele solicitări pentru vizualizarea lucrărilor. 

.

Anunț concurs post contractual - Informatician

.

Condiții specifice și bibliografie

.

...

.

Eventualele contestații se pot depune la școală doar în următorul interval:


   • marți, 29 iunie 2021, între orele 16:00 – 19:00 ;
   • miercuri, 30 iunie 2021, între orele 08:00 – 12:00 .

ATENȚIE: 

  Contestațiile se înregistrează pe baza unei cereri depuse de candidat și semnate de acesta și de un părinte. Candidatul și părintele însoțitor vor avea asupra lor cărțile de identitate.

(extras metodologie :)

 Art.11 (1) Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali al acestuia.

      model cerere contestație 2021

   adresa de e-mail de contact este office@scoala1bistrita.ro 

.

Anunț concurs post contractual - Informatician IS

.

.

Ministerul Educației și partenerii de dialog social lansează Campania națională „Vaccinare și testare pentru învățare!” (click pentru detalii)

.

Înscrierea copiilor în învățământul primar 2021

PLAN ŞCOLARIZARE

CLASA PREGĂTITOARE AN ŞCOLAR 2021-2022

Alternativa Step by Step – 2 clase – 50 locuri

Învăţământ tradiţional – 3 clase – 75 locuri

 În perioada 29 martie – 28 aprilie  2021

Prima etapă de înscriere

            Completarea de către părinți/ tutori legal instituiți/   reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar

8.00-18.00 (luni-joi); 8.00-17.00 (vineri)

ACTE NECESARE LA ÎNCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

 1. COPIE CERTIFICAT NAŞTERE COPIL
 2. COPIE CARTE IDENTITATE PĂRINŢI
 3. AVIZ EPIDEMIOLOGIC (vaccinări)
 4. RECOMANDARE ELIBERATĂ DE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR (GRĂDINIȚĂ) ( pentru copiii care împlinesc 6 ani după 31 august 2021)
 5. PENTRU PĂRINȚII DIVORȚAȚI, O COPIE A HOTĂRÂRII JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE DIN CARE REZULTĂ AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ȘI LOCUINȚA MINORULUI.

Ordin nr.3.473/10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii


 

.

.

ORDIN Nr. 3300/2021 din 19 februarie 2021
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.

.

.

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

.

SCRISOARE DESCHISĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE (MF)

CĂTRE PACIENTUL SĂU

.

  ANUNȚ:

CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A FUNCŢIEI VACANTE DE PAZNIC – POST NEDIDACTIC (1 post) din data de 15.10.2020. (detalii aici:)

.

.

 TOTUL VA FI BINE! VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG LA ȘCOALĂ!

Începe școala !

O să fie un an ALTFEL, cu reabilitări, cu distanțare fizică, cu norme și reguli, dar nu un an imposibil!

Suntem convinși că ÎMPREUNĂ, cu răbdare, calm, înțelepciune, colaborare și susținere reciprocă o să fim învingători!

Vă asigurăm că tot colectivul școlii, de la femeile de serviciu și până la conducerea școlii au depus și o să depună tot efortul pentru a elimina sau atenua problemele cu care ne confruntăm sau...o să apară pe parcurs !

Ca atare, vă atașăm programul zilei de luni, pe care vă rugăm să îl respectați cu strictețe!

Accesul părinților în unitatea de învățământ este interzis, știm ...dureros pentru prima zi de școală, dar vă promitem că noi o să fim la școală părinții lor !

Vă dorim multă sănătate, optimism, răbdare și încredere că totul o să fie bine.

Suntem GENE 1, împreună o să trecem cu bine și peste asta!

.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat educatiacontinua.edu.ro, instrument online de informare privind reluarea activității în sistemul național de învățământ.

.

Toți copiii din sector au fost admiși în clasa pregătitoare / an școlar 2020-2021.

Repartizarea în clase se va face după data de 1 septembrie 2020.

.

.

.

.

.

 • În contextul suspendării cursurilor, pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor naționale, Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul https://rocnee.eu/testeantrenament/ un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examenele naționale.

.

       Stimați părinți și dragi elevi, traversăm cu toții o perioadă foarte dificilă din cauza căreia, pentru binele nostru, trebuie să ne izolăm și să respectăm toate regulile impuse pentru a ne putea reîntâlni cât mai curând toți sănătoși. Sperăm, așadar, că nu peste mult timp, bucuria revederii și dorința descoperirii împreună a darurilor cunoașterii, să devină temeiuri ale împlinirii fiecăruia. 
     

Cu stimă, conducerea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița.

.

.

.

PE PERIOADA SUSPENDĂRII CURSURILOR

ÎNSCRIERILE

ÎN CLASA PREGĂTITOARE

SE POT REALIZA ON-LINE (click aici:)

VALIDAREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE SE PRELUNGEȘTE CU O SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ DESCHIDEREA ȘCOLILOR..

.

CE TREBUIE SĂ ȘTIM DESPRE NOUL CORONAVIRUS !

.


.

Înscrierea în învățământul primar

an școlar 2020-2021

Prima etapă de înscriere 4-23 martie 2020 Click pentru detalii:

.

Ziua porților deschise va avea loc în data de 03.03.2020

.

 OLIMPIADA DE

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE 

(pentru clasele V-VIII)

Etapa județeană - 22 februarie 2020

Se desfășoară la Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița.

Elevii se vor prezenta sâmbătă,

22 februarie 2020 între orele 8,30 - 9,30  în  Corpul A de clădire

și se vor legitima cu carnetul de elev, vizat pe anul în curs.  

.

.

.

  Au fost publicate modele de subiecte pentru Evaluările Naționale din anul 2020:

precum și pentru Evaluarea Națională a absolvențior clasei a VIII-a anul 2020 

11.10.2019

01.10.2019

.

25.09.2019

Rezultatele testării elevilor de clasa a V-a pentru clasa de excelență de Limba și Literatura Română (an școlar 2019-2020) se pot consulta la avizierul din curtea școlii. 

.

18.09.2019

16.09.2019

.

Deschiderea festivă a anului școlar 2019-2020, va avea loc luni, 9 septembrie 2019 ora 9,00 

.

.

Dezbateri în cadrul proiectului „EDUCAȚIA NE UNEȘTE” - 5 iunie 2019

.

Școala Altfel 2019 - Orarul atelierelor pe clase: (click pentru acces).

(este generat orarul doar pentru clasele cu un procentaj de 100% elevi înscriși la ateliere)

.

Rezultatul selecției dosarelor pentru

concursul de Bibliotecar I S (din data de 21 mai 2019).

.

.

Rezultate înscriere clasa pregătitoare - etapa I - an școlar 2019-2020:

.

CONFERINȚA EDUCAȚIONALĂ INTERNAȚIONALĂ

”READ IN ERASMUS+”

În cadrul proiectului ERASMUS +

2017-1-TR01-K219-046263_3

THINK WISELY, TAKE THE BEST DECISION !

          21 MARTIE 2019       

 •      ZIUA POEZIEI       
 •      ZIUA PĂPUȘARILOR ȘI A  MARIONETELOR

Link Erasmus + 2019 ( photo&video 18.03.2019 - 22.03.2019 )

.

descarcă învitația și fișa de înscriere:    (sau în format editabil - *.doc)
.
.

Înscrierea pentru învățământul primar 2019-2020 (clasa pregătitoare)

4-22 martie 2019 (de luni până vineri  orele 8:00 - 18:00)

(click pentru detalii)

.

.

Concursul Național de tradiții și obiceiuri

„COPIL CA TINE SUNT ȘI EU” 

- cuprins în C.A.E.N. 2019 – în Anexa 8, poziția 52 - .

.

.
Olimpiada de Educație Tehnologică 2019 - Etapa județeană - Rezultate finale (după contestații).
.

Repartizarea pe săli a candidaților la Olimpiada de Educație Tehnologică - Etapa Județeana din 23.02.2019 . (click) 

Accesul în săli se face între orele 9:00 - 9:30. 

IMPORTANT :   Însoțitorii / părinții nu au acces în Școală (Centru de examen) !

.

.
.
Olimpiada locală de matematică - rezultate finale după contestații (19.02.2019).
.
Rezultatele concursului de Bibliotecar I S din data de 18.02.2019
.
Olimpiada locală de matematică - Rezultate parțiale înainte de contestații.
.
.

Repartizarea pe săli a candidaților la Olimpiada locală de matematică 2019.  

 • Toate sălile de concurs sunt la etajul I !
 • Accesul participanților în săli este permis până la orele 8,30 doar pe baza carnetului de elev !
.
.
.

Anunț concurs și condiții concurs Bibliotecar I S

- 18 februarie 2019 (click pentru detalii).Rezultatele concursului naţional „Memoria Holocaustului”


Rezultate obținute de elevii școlii noastre la Concursul de Matematică ,,Sever Aurel Groze”


Rezultate obținute de elevii școlii noastre la Concursul de Chimie ,,Raluca Ripan”


Rezultate obținute de elevii școlii noastre la OLIMPIADE - ETAPE NAȚIONALE


Rezultate obținute de elevii școlii noastre la Olimpiada de Istorie, etapa județeană.


Rezultate obținute de elevii școlii noastre la Concursul Transcurricular de Lectură și Interpretare ,,Ionel Teodoreanu”, etapa județeană.


Rezultate obținute de elevii școlii noastre la Olimpiada Județeană de Limba Germană


Catedra de Științe - Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade școlare, anul școlar 2017/2018