Școala Gimnazială Nr. 1 are o istorie de 6 decenii. Ea și-a deschis porțile în toamna anului 1964. În anul școlar 2014/2015 am sarbătorit 50 de ani de la înființare, prilej cu care școala noastră a organizat o serie de manifestări dedicate acestui important eveniment din istoria sa. Datorită calității învațământului, școala a devenit un “magnet” pentru populația bistrițeană, înregistrându-se o fluență de copii care a impus extinderea școlii cu încă o clădire în anul 1975. În toamna anului 2023 s-a dat în folosință clădirea reabilitată a școlii vechi, sala de sport nouă și extinsă, precum și corpul C reabilitat, toate clădirile beneficiind de dotări și funcționalități la standarde euopene.  Școala Gimnazială Nr.1 oferă populației școlare și alternative educaționale și metodologice, toate vizând modelarea, formarea și pregătirea elevilor ca cetățeni ai României secolului XXI.

În anul școlar 2023/2024 școala beneficiază de o încadrare cu personal didactic de o înaltă ținută profesională. Stabilitatea dascălilor la catedră răspunde încrederii părinților, asigură liniștea privind continuitatea muncii la clasă. În ciclul primar funcționează 29 clase din care 13 clase în alternativa educațională step by step. În ciclul gimnazial funcționează 23 clase, pentru care au fost încadrate 44,61 norme profesori. Buna pregătire a cadrelor didactice se materializează în competitivitatea elevilor noștri la concursurile și olimpiadele județene și naționale, unde elevii noștri au obținut rezultate meritorii.

Elevii din ciclul gimnazial invață după alternative educative moderne. De-a lungul timpului, elevii școlii noastre s-au situat mereu în topul olimpicilor din județ obținând premii și mențiuni la toate disciplinele de concurs. Chiar și în acest an, conform tradiției, județul a fost reprezentat la fazele superiore ale concursurilor și de elevi ai școlii noastre. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BISTRIȚA, se bucură de o înalta apreciere în cadrul comunității locale, fiind un adevărat etalon în activitatea instructiv - educativă a tinerei generații.

Prof. Ancuţa Ioana Mihaiu, director:

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistrița este o şcoală în care profesionalismul, dedicarea şi implicarea cadrelor didactice sunt motivele principale pentru care sute de părinţi aleg anual să-şi înscrie copiii la şcoala noastră. Odată cu intrarea în şcoală, atât elevii, cât şi părinții devin parte a unei comunităţi care funcţionează după principii clare, obiective asumate a căror respectare duce la realizarea unui scop comun, acela de a crea o stare de bine în şcoală astfel încât obiectivele educaţionale să se realizeze atât la nivelul cerinţelor standard ale sistemului, cât şi la nivelul aşteptărilor părinților. Printr-o comunicare eficientă cu părinţii reuşim să integrăm fiecare copil conform particularităţilor individuale. Şcoala devine astfel un loc care oferă un climat plăcut, un confort fizic şi psihic, un loc în care progresul fiecărui copil este prioritatea cadrelor didactice. La şcoala noastră se pun în valoare calităţile şi abilităţile elevilor, astfel încât fiecare să evolueze şi să-şi formeze competenţe care să-i fie suficiente şi de folos, indiferent de domeniul pe care îl va urma. Așadar, în GENE1, ingeniozitate, inteligenţă şi implicare înseamnă, totodată, şi muncă, și devenire, şi progres.