Evaluări, Examene și concursuri

Evaluări, Examene și concursuri

Admitere elevi

Admiterea elevilor în invățământul liceal și profesional și dual 2024 Broșura (albastră) de admitere în învățământul liceal, profesional și dual, an școlar 2024-2025 ADMITERE LICEU 2024 Cadru normativ: Ordinul M.E. Nr. 6154/ 31 august 2023, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025; Calendarul admiterii în învățământul liceal, pentru anul școlar 2024-2025 ( Anexa Nr.

Evaluare Națională - 0 2 4 6

Extras din calendarul Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a - 2024 13 mai 2024 Scris - Limba Română - clasa a II-a 14 mai 2024 Citit - Limba Română - clasa a II-a 16 mai 2024 Matematică - clasa a II-a 21 mai 2024 Limba Română - clasa a IV-a 22 mai 2024 Matematică - clasa a IV-a 28 mai 2024 Limbă şi comunicare - clasa a VI-a 29 mai 2024 Matematică şi Ştiinţe ale naturii - clasa a VI-a Ordinul nr.

Evaluare Națională 2024

Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a - an școlar 2023-2024 Rezultate finale (după contestații): Eventualele contestații se pot depune conform calendarului : Eventualele contestații se pot depune conform calendarului : • Miercuri , 3 iulie 2024 între orele 16.00 - 19.00. • Joi , 4 iulie 2024 între orele 8.00 - 12.00. Candidații vor fi însoțiti la depunerea contestațiilor de către un părinte / tutotre legal și ambii vor prezenta câte un act de identitate.

Simulări Examene Naționale 2024

Extras din Calendarul simulării Evaluării Naționale - 2024 pentru absolvenții claselor a VIII-a 5 februarie 2024: Limba şi literatura română – probă scrisă 6 februarie 2024: Matematică – probă scrisă 7 februarie 2024: Limba şi literatura maternă – probă scrisă 23 februarie 2024: Comunicarea rezultatelor Ordinul ME nr. 6760 din 07.12.2023 privind organizarea simulării Evaluării Naționale la clasa a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului naționale de bacalaureat 2023-2024: