Evaluare Națională 2024

Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a - an școlar 2023-2024

Rezultate finale (după contestații):

Eventualele contestații se pot depune conform calendarului :

Eventualele contestații se pot depune conform calendarului :

• Miercuri , 3 iulie 2024

 • între orele 16.00 - 19.00.

• Joi , 4 iulie 2024

 • între orele 8.00 - 12.00.

Candidații vor fi însoțiti la depunerea contestațiilor de către un părinte / tutotre legal și ambii vor prezenta câte un act de identitate. Părintele va semna cererea alături de candidatul minor.

De asemenea contestațiile pot fi depuse și pe e-mail la adresa office@scoala1bistrita.ro folosind următorul model de contesație .

Pentru a ușura corectarea eventualelor erori de înregistrare vă recomandăm depunerea cererii în format fizic, la școală.

În atenția candidaților:

Accesul în sălile de examen este permis în zilele de examen:

 • în intervalul orar 8.00 -8.30;
 • accesul în săli se realizează pe baza buletinului de identitate;
 • timpul efectiv de lucru este de 120 minute;
 • părăsirea sălii de examen se poate face după minimum 1 oră de la primirea subiectului;
 • ultimii 3 candidați rămân în sala de examen până la scanarea ultimei lucrări.

PARTER :

-SĂLI DE EXAMEN: Sala_09 , Sala_12, Sala_13, Sala_14;

-SALA DE BAGAJE PARTER : Sala_16.

ETAJUL I :

-SĂLI DE EXAMEN: Sala_26 , Sala_27, Sala_29, Sala_32;

-SALA DE BAGAJE ETAJUL I : Sala_33.

INSTRUCȚIUNI PENTRU CANDIDAȚI:

(1) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ - centru de examen în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (2) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/ centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3) - (5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea elevului din sală, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu;

(7) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

(8) Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute; timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute și începe după completarea casetei de identificare(…)

(9) La proba de limba și literatura română și/sau maternă sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră. În cazul itemilor care vizează sintaxa frazei este permisă delimitarea propozițiilor în frază, fără a se considera semn particular;.

(10) La proba de matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect. În situația în care elevul revine asupra răspunsului selectat/ încercuit inițial și consideră ca fiind corectă o altă variantă, aceasta va fi scrisă în rubrica/ celula dedicată punctajului atribuit itemului, aflată lângă zona cu cele patru variante de răspuns; La figurile de la proba de matematică sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră. De asemenea, este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor.

(11) Elevii care doresc să corecteze o greșeală o taie cu o linie orizontală și completează, alături, răspunsul considerat corect.

(12) Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații trebuie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră; pentru executarea schemelor şi a desenelor candidații pot folosi şi creion.

(13) Candidații trebuie să folosească numai hârtia distribuită de către asistenți;

(14) Subiectele rezolvate pe ciornă nu se iau în considerare.

(15) Elevii cărora nu le este suficient spațiul din broșură pentru redactarea răspunsurilor pot solicita pagini suplimentare pe care pot continua formularea răspunsurilor.

Extras din Calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2023-2024:

 • 11 — 14 iunie 2024   Înscrierea la Evaluarea Naţională

 • 14 iunie 2024   Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

 • 25 iunie 2024   Limba şi Literatura Română - proba scrisă

 • 27 iunie 2024   Matematica - proba scrisă

 • 28 iunie 2024   Limba şi Literatura Maternă - proba scrisă

 • 03 iulie 2024   Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14.00)

 • 03 iulie 2024   Depunerea contestaţiilor (orele 16.00-19.00)

 • 04 iulie 2024   Depunerea contestaţiilor (orele 8.00-12.00)

 • 04 — 09 iulie 2024   Soluționarea contestaţiilor

 • 09 iulie 2024   Afişarea rezultatelor finale după soluționarea contestaţiilor


Procedură egalizare de șanse - examene naționale 2024


Documente atașate: