Oferta educațională

Asociația părinților „Prietenii elevilor Nr. 1”

Asociația părinților „Prietenii elevilor Nr. 1” s-a înființat în anul 2009, la inițiativa unui grup de părinți și cadre didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița, aliniindu-se astfel altor școli de prestigiu din țară în privința implicării părinților în procesul instructiv-educativ. Asociația a dobândit calitatea de persoană juridică la data de 26.11.2009 prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor existent la Judecătoria Bistrița.

Biblioteca

“A construi o bibliotecă înseamnă a crea o viață. Biblioteca nu va fi niciodată o colecție întâmplătoare de cărți. Fără biblioteci, nu există civilizație” - Carlos María Domínguez. Biblioteca școlară este compartimentul specializat al cărui scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra cărți, publicații periodice, alte documente specifice si baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora de către beneficiari in scop de informare, cercetare, educație sau recreere (ORDIN 5.

Cabinet consiliere psihopedagogică

„Oamenii nu sunt tulburaţi de către lucruri, ci de modul în care ei privesc acele lucruri” - Epictet În DEX, consilier este explicat prin “sfătuitor, sfetnic; specialist care rezolvă probleme deosebite dintrun anumit domeniu”, a consilia – “a sfătui”, iar problemă – “chestiune teoretică sau practică importantă, care cere o rezolvare; dificultate, lucru greu de înţeles, de explicat sau de rezolvat”.

Cabinet logopedie

Cabinetul logopedic din Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa a fost înfiinţat în anul 2000. Este dotat cu mobilier nou, foarte modern, cu tehnologie şi aparatură de specialitate (jocuri, jucării, softuri, alte materiale educaţionale) de ultimă generaţie. Cabinetul de logopedie oferă următoarele servicii: • Prevenirea cauzelor care pot provoca tulburări de vorbire; • Depistarea şi diagnosticarea timpurie a tulburărilor de vorbire; • Evaluarea limbajului prin metode şi procedee specifice; • Corectarea şi recuperarea tulburărilor de pronunţie prin aplicarea unor programe de intervenţie personalizată; • Evaluarea psihopedagogică, programe educaţionale şi terapeutic-recuperatorii individualizate pentru copiii cu dificultăţi de însuşire a citit-scrisului;

Cabinet medical - GN1

În cadrul școlii funcionează un cabinet medical a cărui activitate este coordonată de domnul doctor Grigore Ștefan și în cadrul căruia își desfășoară activitatea doamnele asistente Simona Ivan și Silvia Dobrea. Cabinetul deservește un număr de peste 1300 de elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița. De asemenea cabinetul medical mai deservește încă două școli arondate și anume Liceul de Arte „Corneliu Baba” Bistrița și Liceul de Muzică „Tudor Jarda” Bistrița, școli din municipiu unde mai învață peste 600 de elevi.

Catedra de învățământ special integrat

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze”. (Maria Montessori) Scopul educaţiei speciale şi special integrate este învăţarea, educarea, recuperarea, adaptarea şi integrarea şcolară a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.

Compartimentul administrativ - contabilitate

În Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic funcţionează în compartimentul secretariat, serviciul administrativ-contabilitate și biblioteca. Personalul didactic auxiliar își desfășoară activitatea confrom prevederilor Legii nr.198/2023, cu actele normative subsecvente, ale ROFUIP, ale Legii nr.53/2003 cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de Ordine Interioară, ale Regulamentului intern precum și ale altor prevederi și regulamente în vigoare.

Compartimentul secretariat

În Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic funcţionează în compartimentul secretariat, serviciul administrativ-contabilitate și bibliotecă. Personalul didactic auxiliar își desfășoară activitatea confrom prevederilor Legii nr.198/2023, cu actele normative subsecvente, ale ROFUIP, ale Legii nr.53/2003 cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de Ordine Interioară, ale Regulamentului intern precum și ale altor prevederi și regulamente în vigoare.