Compartimentul administrativ - contabilitate

În Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic funcţionează în compartimentul secretariat, serviciul administrativ-contabilitate și biblioteca.

Personalul didactic auxiliar își desfășoară activitatea confrom prevederilor Legii nr.198/2023, cu actele normative subsecvente, ale ROFUIP, ale Legii nr.53/2003 cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de Ordine Interioară, ale Regulamentului intern precum și ale altor prevederi și regulamente în vigoare.

Serviciul contabilitate este condus d-na ec. Radu Emese - administrator financiar iar serviciul administrativ de doamna administrator patrimoniu Daniela Podar. Compartimentul administrativ al școlii este alcătuit din personalul nedidactic după cum urmează: îngrijitori - 11 persoane, muncitori întreținere - 2 persoane și 3 paznici.

În funcție de specificul activității prestate și natura postului ocupat personalul diactic auxiliar și personalul nedidactic participă activ la buna desfăşurare a activităţilor şcolare