Catedra de Biologie

„Omul poate stăpâni natura atâta timp cât ţine seama de legile ei.”(Grigore Antipa)

Catedra de biologie din Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa este una dintre catedrele care au avut un aport considerabil la consolidarea numelui şcolii în spaţiul bistriţean. Generaţii de elevi au fost pregătiţi de profesori inimoşi, care au descoperit în ei talente şi chemarea pentru studiul ştiinţelor naturii…

De-a lungul timpul au activat cu multă dăruire la catedra de biologie din această şcoală, următoarele cadre didactice: Prof. Ioan Măjeri, unul dintre directorii şcolii, a fost unul dintre cadrele didactice care a onorat prin profesionalismul său catedra de biologie şi şcoala. Profesoarele: Angela Bălan, Felicia Cîmpan, Maria Deac, Maria Haiduc, Lucia Oaches, Viorica Pop, Eugenia Pintican, Ica Raţ, Leontina Rusan, Livia Tărcăuan au fost exemple de dăruire, implicare, modele umane şi profesionale.

De-a lungul timpului au existat perioade când funcţionau câte 10 clase paralele, pe un nivel de studiu. Se desfăşurau multe activităţi şcolare şi extraşcolare, se obţineau multe premii la concursurile şcolare, tradiţie care, de altfel, s-a păstrat până azi! Elevii au beneficiat încă de la început de un laborator de biologie dotat cu materiale didactice adecvate bunei desfăşurări a activităţilor didactice. În prezent acesta este renovat şi dotat cu materiale didactice moderne: microscoape noi, materiale de proiecţie, etc Astăzi, la catedra de biologie, funcţionează d-nele profesoare Dana Moraru si Emilia Leuca. Numărul elevilor a scăzut, multe dintre colege s-au pensionat sau au plecat la alte şcoli…

Şcoala Gimnazială Nr. 1 merge înainte… elevii de azi duc înainte tradiţia instituită de predecesorii lor în cei 50 de ani de activitate! Din lista elevilor care au participat la concursuri şi olimpiade şcolare, prefigurând astfel viitorul lor profesional în domenii asociate studiului biologiei sau ştiinţelor naturii, amintim în ordine aleatorie, câţiva dintre cei care au adus onoare şcolii prin participarea la Olimpiada de Biologie, Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori, Concursul Sanitarii pricepuţi, Concursul Micii Biologi, Concursul grupurilor ECO, Concursul Național „George Emil Palade”, Concursul de reciclare ECO-PROVOCAREA etc: Mureşan Cristian, Andreea Chiperi, Paşcanu Cristina, Zăpârţan Tatiana, Bodescu Veronica, Morar Mihai, Marţian Cristian, Mărăndel Diana, Petruşca Sergiu, Onofreiu Ana, Başa Maria, Naşca Răzvan, Manea Alida, Chiciudean Dorothea, Ionescu Tudor, Guzu Cristiana, Bugnar Andreea, Linul Vlad, Moldovan Alexandra sau alţii care fără intenţie au fost omişi…

Câteva repere din activitatea noastră ar fi:

  • Derularea unor proiecte educative din sfera ecologică şi nu numai: ex. ECOeficient. Pledoarie pentru ecologie şi ştiinţe, Generaţia ECO +, Nouă ne pasă! Implică-te şi tu!;
  • Elaborarea revistelor transdiciplinare Scientia naturalis și InGEN1um;
  • Implicarea în proiectul Erasmus- “Giving a glass of water with love for grandchild” prin intermediul unor activități transdisciplinare biologie, chimie și fizică
  • Aplicarea metodelor moderne de predare/învăţare;
  • Coordonarea elevilor în vederea participării la concursuri şi olimpiade şcolare;
  • Organizarea de olimpiade şi cercuri pedagogice;
  • Realizarea şi întreţinerea site-ului şcolii;
  • Desfășurarea cursurilor de biologie de la Centrul Județean de Excelență Bistrița- Năsăud, prof. lector Dana Moraru și Emilia Leuca;
  • Preocuparea pentru perfecţionarea continuă prin participarea la cursuri, seminarii, simpozioane şi conferinţe, publicarea de articole în reviste de specialitate, etc;