Catedra de Chimie

„În mare parte, viaţa poate fi înţeleasă dacă se exprimă prin limbajul chimiei. Chimia este o limbă internaţională, o limbă pentru toate timpurile, o limbă care explică de unde venim, ce suntem şi încotro ne îndreptăm. Limbajul chimic are o mare frumuseţe estetică şi face legătura între ştiinţele fizice şi ştiinţele biologice.” - Artur Kornberg (premiul Nobel pentru Medicină - 1959)

Pentru a putea înţelege natura în toată complexitatea şi frumuseţea ei, trebuie să o studiem prin prisma mai multor ştiinţe: fizică, biologie, chimie, geologie etc. În ansamblul acestora, chimia se detaşază prin faptul că nu studiază doar compuşii naturali, ci poate şi să sintetizeze noi substanţe necesare omului, învăţândui pe elevi la ce şi cum pot fi folosite substanţele.

Catedra de CHIMIE a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Bistriţa este astăzi reprezentată de domnul profesor Meșter Flaviu Cosmin, însă de-a lungul timpului au predat chimia şi doamnele profesoare Elena Cosma, Maria Mureşan, Maria Pop, Valeria Ţăranu și Liliana Vereș.

Elevilor din Şcoala Gimnazială nr. 1 Bistriţa le-a plăcut întotdeauna chimia, fapt dovedit şi de rezultatele obţinute la concursurile judeţene şi naţionale şi de orientarea acestora spre licee şi apoi facultăţi care necesitau cunoştinţe temeinice de chimie pentru admitere. Elevul Sergiu Petrușca, azi student la Cambridge, sau Cristiana Guzu, azi studentă la „UMF Iuliu Hațieganu”, au fost olimpici naționali la chimie încă din gimnaziu.

În ultimii ani, domnul profesor Meșter a participat la elaborarea revistelor transdisciplinare Scientia Naturalis și InGEN1um sau implementarea proiectului Erasmus „Giving a glass of water with love for grandchild” prin intermediul unor activități transdisciplinare - biologie, chimie și fizică dar și alte activități derulate la nivelul școlii: programul Săptămâna Verde sau Școala Altfel cu activități specifice.

Dotarea laboratorului de chimie a fost îmbunătăţită în ultimii ani prin achiziţionare de substanţe, materiale, aparatură de laborator şi aparatură electronică. Astfel, elevii pot observa desfăşurarea experimentelor chimice atât direct, cât şi prin experimente virtuale (acolo unde este cazul) sau pot prezenta pentru evaluare produse realizate de ei înşişi prin utilizarea calculatorului.