Catedra de Geografie

Geografia înseamnă „studiul locurilor și al relațiilor dintre oameni și mediul lor. Începutul tuturor societăților umane și dezvoltarea comunităților, tradițiilor, tehnologiilor și culturilor lor au fost influențate de mediul în care au trăit.”

Este una dintre cele mai active catedre, care și-a făcut cunoscută prezența prin activități foarte multe și variate, toate cu conținut educativ și formativ!

Pentru îmbunătățirea învățării geografiei, profesorii, s-au preocupat permanent de actualizarea materialelor auxiliare și de utilizarea acestora la clasă în cele mai variate moduri. Au urmat cursuri de formare pentru a răspunde cerințelor actuale ale elevilor și pentru a alege metodele de predare cele mai eficiente astfel încât învățarea geografiei să fie o plăcere pentru elevi. Și au reușit! Dovada fiind dorința permanentă a elevilor de a participa la olimpiade și concursuri școlare în domeniul geografiei. Au desfășurat activități extrașcolare de actualitate și importanță pentru elevi, oferindu-le nenumărate șanse de afirmare și de a dovedi încă o dată că Geografia este la înălțime!

Profesorii de geografie au pregătit anual loturi olimpice și elevi sau echipaje competitive pentru foarte multe concursuri la care au obținut de cele mai multe ori premii fruntașe, contribuind permanent la creșterea prestigiului școlii lor, pe care au reprezentat-o cu mândrie. Așa se explică că aproape în toate generațiile au fost elevi care au urmat studii superioare in domeniul geografiei, după modelul profesorilor lor! În catedra noastră, am avut în vedere să formăm și „bistrițeni” de bună calitate, care să cunoască orașul lor, să-l prețuiască, să se implice activ în viața comunității din care fac parte.

Am insuflat permanent simțul responsabilității, al onestității, al omeniei, al cunoașterii, al implicării și voluntariatului… . În vederea exersării celor mai bune metode de informare și învățare, catedra de geografie a realizat numeroase proiecte pentru disciplinele opționale, valoroase, cu obiective dintre cele mai importante și de actualitate pentru elevi, care s-au și bucurat de mult succes în școală : „Probleme fundamentale ale lumii contemporane”, ”Bistrița – comunitatea noastră”, “Pieton în Bistrița”, “Călător prin Europa”. Performanțele pe care le realizăm an de an, spre bucuria elevilor, părinților, prestigiului școlii, ne-au motivat ca să ne multiplicăm eforturile, să menținem buna reputație de catedră foarte activă a Școlii Gimnaziale Nr. 1, în care GEOGRAFIA înseamnă mult!

Catedra de geografie este formată din: prof. Livia Chiriac,prof. Adina Măgerușanși prof. Cristina Mureșan. De-a lungul timpului, au pus umărul la prestigiul catedrei și al școlii, următorii profesori: Lucia Arhip, Monica Artene, Octavia Bărbos, Alin Chiciudean, Domnica Dochia, Olivia Duicu, Olimpiu Feldrihan, Mihaela Iuhas, Lăpuște Geta, Floarea Marcu, Nicolae Marica,Ruxandra Manea-Sion, Adrian Peter, Nicoleta Roș, Ion Sigmirean, Mia Șigovan (director).