Clasa pregătitoare - an școlar 2024-2025

Oferta educațională - (clasa pregătitoare) - an școlar 2024-2025

Hai la GENE 1 !

  • 4 CLASE PREGĂTITOARE, ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL - (88 locuri);

  • 2 CLASE PREGĂTITOARE, ALTERNATIVA STEP BY STEP - (44 locuri);

ORAR (pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024 - 2025)

ÎN PERIOADA: 11 APRILIE - 14 MAI 2024

  • LUNI – JOI: 8.00 – 18.00
  • VINERI: 8.00 – 17.00

    Actele necesare pentru înscriere:


  • Cerere-tip de înscriere sau cererea de înscriere online (Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere online nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învățământ unde doriți înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.)
  • Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
  • Copie şi original al certificatului de naștere al copilului.
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

    Documente atașate: