Asociația părinților „Prietenii elevilor Nr. 1”

Asociația părinților „Prietenii elevilor Nr. 1” s-a înființat în anul 2009, la inițiativa unui grup de părinți și cadre didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița, aliniindu-se astfel altor școli de prestigiu din țară în privința implicării părinților în procesul instructiv-educativ. Asociația a dobândit calitatea de persoană juridică la data de 26.11.2009 prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor existent la Judecătoria Bistrița.

    Scopul și obiectivele Asociației părinților „Prietenii elevilor Nr. 1”:

Scopul Asociației îl constituie dezvoltarea durabilă a bazei materiale și îmbunătățirea calității educației în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița, în vederea promovării și implementării unui învățământ în conformitate cu standardele europene. Asociația este o mișcare bazată pe munca de voluntariat în sprijinul elevilor, cadrelor didactice și părinților din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița.

În vederea realizării scopului ei, obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • de a sprijini școala să-și conserve prestigiul câștigat de-a lungul timpului, pentru a fi permanent o școală model pentru comunitatea bistrițeană; de a dezvolta și moderniza baza materială a școlii;
 • de a păstra și promova legăturile între elevi, absolvenți, cadre didactice, părinți și sponsori ai școlii; de a promova cunoașterea ca mijloc de dobândire a libertății individului, condiție de asumare a responsabilității sociale;
 • de a promova valorile de libertate, creativitate, onoare, responsabilitate, respect față de semeni și față de lege ;
 • de a stimula și sprijini activitățile științifice, artistice și cultural-sportive în cadrul școlii; educarea elevilor în spiritul protejării mediului natural și a ecosistemelor;
 • de a dezvolta și stimula legăturile cu părinții elevilor și cu reprezentanții autorităților publice locale din cadrul comunității.
 • Pentru atingerea obiectivelor sale, asociația a dezvoltat până în prezent următoarele activități: asigurarea pe întreg parcursul anului școlar a pazei și ordinii în curtea școlii, printr-o firmă de pază specializată;
 • achiziționarea de material didactic modern pentru promovarea unui învățământ performant (camere de supraveghere video, table magnetice, perdele lamelare, stație audio și boxe, tricouri personalizate);
 • asigurarea unor premii speciale pentru stimularea elevilor cu rezultate excepționale la olimpiade și concursuri școlare; sărbătorirea „Zilei Educației”, în cadrul căreia au fost premiate cadrele didactice ale școlii;
 • sprijinirea conducerii școlii în prezentarea ofertei educaționale;
 • participarea la întâlniri cu reprezentanți ai O.N.G.- urilor, IMM-urilor, autorităților administrației publice locale, investitori locali, în vederea aplicării la diverse proiecte europene; stabilirea de contacte, parteneriate, de informări reciproce în școli și colegii din țară și străinătate pentru a facilita comunicarea și relaționarea elevilor noștri, cu elevi de aceeași vârstă, pe diverse domenii de activitate;
 • promovarea și întreținerea colaborării în plan științific și practic cu alte fundații și asociații din țară și din străinătate; păstrarea legăturilor cu foștii elevi ai școlii care locuiesc în țară sau străinătate în vederea colaborării pentru îndeplinirea obiectivelor Asociației;
 • colaborarea cu toate tipurile de forme asociative, în vederea stimulării spiritului comunitar; alte activități desfășurate conform legislației în vigoare care să ducă la îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației;
 • promovarea de proiecte pentru obținerea de fonduri nerambursabile pentru atingerea obiectivelor asociației ( Școala Gimnazială Nr. 1 „50 de ani de calitate și performanță” – proiect câștigat cu fonduri nerambursabile de la Consiliul Județean; Cultură și civilizație la Bistrița – manual pentru clasele V-VIII – proiect câștigat cu fonduri nerambursabile de la Consiliul local, din cadrul Primăriei Bistrița). Principiile de funcționare ale Asociației sunt:
 • Non-partizanatul politic. Asociația nu va promova nici un fel de ideologie politică, partid, candidat, formațiune politică sau coaliție a acestora în activitățile sale;
 • Voluntariatul.

Activitățile din cadrul obiectivelor Asociației sunt desfășurate în regim de voluntariat de către membrii asociației sau persoane ce se alătura acesteia pentru realizarea unui anumit obiectiv. Ca organizație democratică, deschisă, legală, Asociația creează un cadru optim de manifestare a preocupării părinților pentru educația pe care elevii o primesc pe parcursul anilor petrecuți la școală. Fiecare părinte este chemat să se implice, să încerce să se informeze, să participe la dezbaterea problemelor, a provocărilor care apar, la luarea deciziilor, la o mai bună comunicare.

Date de contact:


Asociația părinților „Prietenii elevilor Nr. 1”

 • Bistrița, B-dul Independenței, nr. 46, județul Bistrița-Năsăud
 • E-mail: ap.prieteniielevilor@yahoo.com
 • Cont IBAN: RO40RNCB0038113571630002 Banca Comercială Bistrița