Catedra de învățământ special integrat

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze”. (Maria Montessori)

Scopul educaţiei speciale şi special integrate este învăţarea, educarea, recuperarea, adaptarea şi integrarea şcolară a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. Activităţile de învăţare, stimulare, compensare şi recuperare sunt desfăşurate de cadre didactice de sprijin calificate, specializate şi devotate activităţii de învăţământ cu copiii care prezintă cerinţe educaţionale speciale. Conţinutul învăţământului special integrat se reglementează prin curriculumul şcolii de masă adaptat pentru învăţământul special integrat. Parcurgerea conţinuturilor de învăţare pe perioada şcolară se realizează de fiecare cadru didactic prin proiectarea didactică a planificărilor curriculare, precum şi realizarea şi aplicarea unor programe educaţionale de intervenţie individualizată. Elevii participă la activitățile de învățare specifice învățământului de masă în clasele integratoare, beneficiind, după caz, de curriculum adaptat și/sau activități diferențiate și la activități de învățare la Centrul de resurse educaționale și Cabinetul de sprijin. Elevii care beneficiază de servicii de sprijin participă, de asemenea, împreună cu clasa integratoare la activităţi extracurriculare şi nonformale: vizite tematice, drumeţii, excursii, proiecte educaţionale și, individual, la concursuri şcolare și competiţii sportive pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.

Școala Gimnazială Nr. 1 dispune de două cabinete de sprijin dotate și utilate corespunzător,care funcționează în corpul B, recent modernizat. Catedra de învăţământ special integrat funcţionează cu două cadre didactice de sprijin: prof. înv. primar Ioana-Gabriela DRĂGUŞ, pentru învăţământul primar și prof. Anamaria PUȘCAȘ, pentru învăţământul secundar inferior.