Cultură și Civilizație la Bistrița

  • PREZENTAREA PROIECTULUI „COLOREAZĂ BISTRIȚA“

    Proiectul Colorează Bistrița, a fost realizat în anul 2011, finanțat de Primăria Municipiului Bistrița prin finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local.

    Acest proiect a urmărit realizarea unei cărți de colorat, pentru categoria de vârstă 5-8 ani, cu desene din municipiul Bistrița.

    Cartea reprezintă o modalitate inedită de învățare și descoperire a valorilor culturale și locale pentru copiii din grădinițele și școlile de pe raza municipiului Bistrița. Cartea de colorat conține 24 de pagini în format A4, pe fiecare pagină sunt desene cu clădiri reprezentative ale orașului (ex: Ansamblul Sugălete, Biserica Evanghelică, Biserica Ortodoxă din Piața Unirii – vechea biserică a mănăstirii franciscane, Casa Argintarului, Primăria Municipiului Bistrița, Casa Andrei Mureșanu, stema veche și cea actuală a orașului). Sub fiecare desen este precizat cu majuscule numele monumentului pe care copiii îl colorează și îl pot recunoaște în orașul nostru.

    În anul 2014, cartea de colorat a fost reeditată printr-o sponsorizare din partea companiei Rombat S.A. Bistrita.

    De aceasta carte au beneficiat toți preșcolarii și școlarii mici (clasa pregătitoare) de la toate grădinițele și școlile din oraș, atât în anul 2011 cât și la reeditarea ei în anul 2014.

  • PREZENTAREA PROIECTULUI „CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE LA BISTRIȚA” - carte pentru ciclul primar

    Proiectul a fost realizat în anul 2012, finanțat de Primăria Municipiului Bistrița prin finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local și a urmărit editarea unui material de istoria culturii și civilizației locale din municipiul Bistrița pe înțelesul elevilor. Acest material poate să fie utilizat în cadrul opționalului „Istoria Culturii și Civilizației Locale“. Materialul cuprinde 20 de teme obligatorii și 10 studii de caz, selectate din cadrul istoriei locale, de către specialiști în acest domeniu. În cadrul materialului lecția se structurează pe două pagini care cuprind texte, sub forma unor legende și ilustrații adaptate vârstei.

   

  • PREZENTAREA PROIECTULUI „CULTURĂ ȘI CIVILIZATIE LOCALĂ LA BISTRIȚA”material didactic pentru ciclul gimnazial

    Proiectul a fost realizat în anul 2012, finanțat de Primăria Municipiului Bistrița prin finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local și a urmărit editarea unui material de istoria culturii și civilizației locale din municipiul Bistrița pe înțelesul elevilor. Acest material poate să fie utilizat în cadrul opționalului „Istoria Culturii si Civilizației Locale”. Materialul cuprinde 20 de teme obligatorii și 10 studii de caz, selectate din cadrul istoriei locale, de către specialiști în acest domeniu. În cadrul materialului lecția se structurează pe două pagini care cuprind texte, sub forma unor legende și ilustrații adaptate vârstei.

   

  • PREZENTAREA PROIECTULUI „CULTURĂ ȘI CIVILIZATIE LA BISTRIȚAcarte pentru ciclul liceal

    Promovează pe o perioada lungă și cu efecte multiplicatoare principiul promovării valorilor locale, dar și implicarea tinerilor în activitățile civice locale, în directa consonanță cu Strategia de dezvoltare locală a municipiului Bistrița, pentru perioada 2010-2030. Proiectul educațional promovează în rândul tinerilor valorile culturii locale, a evenimentelor organizate în cadrul Centrului Istoric, al Târgului Mare al Bistriței, inclusiv istoria și caracteristicile Zonei Pietonale Liviu Rebreanu, inclusiv a celor 3 axe turistice: Axa Coroanei, Axa Artelor şi Axa Breslelor, a Parcului Municipal, a Centrului de Artă Tradițională „Casa cu Lei”, a Pădurii Schullerwald, a Complexului Heidenfeld și a Ștrandului Municipal, și a altor monumente reprezentative din Bistrita, prin organizarea de activități educative utile tinerilor și politicilor de promovare turistică a municipiului Bistrița.

    Proiectul de Cultură si civilizație la Bistrița – carte pentru ciclul liceal este un proiect de continuitate, care implementează la nivelul școlilor din Bistrita materiale didactice utile pentru promovarea culturii locale în rândul tinerilor. Conceptul de proiect a debutat în 2010 printr-o carte de colorat adaptată preșcolarilor sau claselor de elevi care debutează în clasa zero intitulată Colorează Bistrița. În anul 2012 proiectul a continuat cu un material didactic conceput în forma unui manual de Cultura și Civilizație locală – pentru ciclul primar, a urmat în anul 2015 un material didactic adaptat pentru ciclul gimnazial, iar în anul 2017 se intenționează încheierea acestui ciclu educațional și la nivelul liceelor din municipiul Bistrița.

    Specialiștii implicați în proiect sunt: istoricul de artă Vasile Duda, istoricul arheolog Corneliu Gaiu și istoricul german Gunter Klein. Coordonatorul proiectului este cadrul didactic Nicoleta Toma.

    Activitatea de elaborare a programei și concepția materialului didactic începe în iunie 2017 si se încheie în luna septembrie 2017 cu tipărirea și înregistrarea cu ISBN a cărtii, inclusiv distribuirea spre liceele din municipiul Bistrița a manualelor utile în implementarea unui opțional cu aceasta temă didactică.

    Documente atașate: