Olimpiade și concursuri elevi - anul 2024

În această scțiune se pot regăsi anunțuri și informații legate de Olimiadele și concursurile școlare ce s-au desfășurat în Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița, în anul școlar 2023-2024.

„Și eu vreau la concurs” - 20.04.2024

Concursul „Și eu vreau la concurs” – Limba și literatura română - etapa județeană – 20.04.2024 Centrul de concurs - Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița ANUNȚ Eventualele contestații se pot depune la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița luni, 22.04.2024, în intervalul 10.00-12.00; sau prin e-mail, la adresa office@scoala1bistrita.ro. Rezultatele finale (după contestații) se vor afișa marți, 23.

„Terra” - Mica olimpiadă de geografie - 24.03.2024

Concursul național de geografie „TERRA” - Mica olimpiadă de geografie - etapa județeană Centrul de concurs - Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița ANUNȚ Accesul elevilor în săli se realizează în intervalul 09.15 – 09.30; Toate bagajele se depozitează în SALA DE BAGAJE 26 – etajul I; Accesul în sălile de concurs se realizează pe baza carnetului de elev vizat;

Olimpiada de limba franceză / limbi romanice - 23.03.2024

OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ – ETAPA JUDEȚEANĂ OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE (Lb. Italiană , Lb. Spaniolă ) - ETAPA JUDEȚEANĂ Centrul de concurs - Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița ANUNȚ Elevii vor avea acces în săli în intervalul 8.00 – 8.30 și vor avea asupra lor actul de identitate în original precum și acordul părinților privind prelucrarea datelor personale (formularul este primit de la profesorul îndrumător);

Olimpiada de biologie - 17.03.2024

Olimpiada națională de biologie - etapa județeană Centrul de concurs - Școala gimnazială Nr. 1 Bistrița ANUNȚ elevii vor avea acces în săli în intervalul 9.00 – 9.30 și vor avea asupra lor actul de identitate în original precum și acordul părinților privind prelucrarea datelor personale (formularul este primit de la profesorul îndrumător); candidații nu au voie să dețină asupra lor materiale informative (cărți, caiete, notițe etc…), telefoane mobile, calculatoare etc… ; nerespectarea acestei dispoziții atrage după sine excluderea de la concurs.

Olimpiada de limba și literatura română - 09.03.2024

Olimpiada națională de limba și literatura română - etapa județeană Centrul de concurs - Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița ANUNȚ Accesul elevilor în săli se realizează în intervalul 09.00 – 09.30 Elevii participanţi se vor prezenta la concurs având asupra lor carnetul de elev cu fotografie, vizat pe anul şcolar în curs sau actul de identitate, ca document necesar profesorilor asistenţi pentru verificarea identităţii concurenţilor și acordul/declarația pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.