Olimpiada de biologie - 17.03.2024

Olimpiada națională de biologie - etapa județeană

Centrul de concurs - Școala gimnazială Nr. 1 Bistrița

ANUNȚ

  • elevii vor avea acces în săli în intervalul 9.00 – 9.30 și vor avea asupra lor actul de identitate în original precum și acordul părinților privind prelucrarea datelor personale (formularul este primit de la profesorul îndrumător);
  • candidații nu au voie să dețină asupra lor materiale informative (cărți, caiete, notițe etc…), telefoane mobile, calculatoare etc… ;
  • nerespectarea acestei dispoziții atrage după sine excluderea de la concurs.

Eventualele contestații se pot depune de către elevi însoțiți de un părinte/tutore la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița, luni, 18.03.2024, între orele 12.00-15.00 .

documente atașate: