Olimpiada de limba franceză / limbi romanice - 23.03.2024

  • OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ – ETAPA JUDEȚEANĂ

  • OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE (Lb. Italiană , Lb. Spaniolă ) - ETAPA JUDEȚEANĂ

Centrul de concurs - Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

ANUNȚ

Elevii vor avea acces în săli în intervalul 8.00 – 8.30 și vor avea asupra lor actul de identitate în original precum și acordul părinților privind prelucrarea datelor personale (formularul este primit de la profesorul îndrumător);

candidații nu au voie să dețină asupra lor materiale informative (cărți, caiete, notițe etc…), telefoane mobile, calculatoare etc… ; nerespectarea acestei dispoziții atrage după sine excluderea de la concurs. Sala de bagaje este situată la parter , Sala_15.

Rezultatele inițiale se afișează anonimizat (pe site) după orele 20.00

Eventualele contestații se pot depune la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița, luni, 25 martie 2024, între orele 14.00 - 16.00 doar de către candidatul major/candidat minor însoțit de părinte/tutore .

documente atașate: