Olimpiada de limba și literatura română - 09.03.2024

Olimpiada națională de limba și literatura română - etapa județeană

Centrul de concurs - Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

ANUNȚ

Accesul elevilor în săli se realizează în intervalul 09.00 – 09.30

Elevii participanţi se vor prezenta la concurs având asupra lor carnetul de elev cu fotografie, vizat pe anul şcolar în curs sau actul de identitate, ca document necesar profesorilor asistenţi pentru verificarea identităţii concurenţilor și acordul/declarația pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

  • Proba începe la orele 10.00
  • Timp de lucru: 3 ore.
  • Redactarea lucrărilor se va face doar cu: pix / stilou albastru.

Eventualele contestații se vor depune la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița , luni, 11.03.2024, între orele 10.00-15.30. Rezultatele finale se vor afișa la avizierul școlii și pe site-ul acesteia în aceeași zi, după ora 20.00.

La nicio etapă a Olimpiadei, nu se admite depunerea contestaţiei de către o altă persoană (părinte/profesor însoțitor/coleg etc.), în absența elevului în cauză. Dreptul la contestație are ca obiect exclusiv propria lucrare/propriul rezultat. Elevul concurent nu poate contesta rezultatul unor terți.

Este interzisă solicitarea de vizualizare a lucrării de către elev sau altă persoană din afara comisiilor de concurs.

documente atașate: