Școala Altfel 2019 (click pentru acces)

Orarul atelierelor pe clase:(click pentru acces).

Informații pentru elevi (2019)

În perioada Școala altfel, fiecare zi este împărțită în două intervale orare, desfășurate între orele 8:30-11:00 și 11:30-14:00. Pentru fiecare zi a săptămânii, intervalele orare sunt notate Luni-1Luni-2Marți-1Marți-2, etc.

Majoritatea atelierelor ocupă un singur interval orar, dar există și ateliere care ocupă două sau mai multe intervale orare. Pentru fiecare atelier sunt precizate zilele și intervalele orare în care se desfășoară. Elevii înscriși la un atelier vor participa la acesta pe toată durata sa și nu se pot înscrie la un alte ateliere dacă acestea se suprapun cu cele la care sunt deja înscriși (se suprapun = au un interval orar comun).
De exemplu, dacă eu, elevul Gigel, m-am înscris la atelierul "Vizită pe șantier" care ocupă intervalele Miercuri-1 și Miercuri-2, nu mă mai pot înscrie la atelierul "Despre antreprenoriat" din intervalul Miercuri-2.

Fiecare atelier are asociat un set de clase din liceu sau gimnaziu. La atelier se vor putea înscrie numai elevi din aceste clase.

Fiecare atelier are precizat un număr maxim de participanți (locuri). După completarea locurilor, înscrierea elevilor la atelierul respectiv nu mai este posibilă.

În perioada 11 Mai 2019 - 22 Mai 2019 elevii se înscriu la atelierele propuse.

Toți elevii trebuie să se înscrie la ateliere care să acopere toate intervalele orare din săptămână. Prezența elevilor la atelierele la care s-au înscris este obligatorie!

Informații pentru profesori (2019)

Citiți și informațiile pentru elevi!

Profesorii pot:

  • să adauge ateliere, în perioada desemnată: 18 Aprilie 2019 - 10 Mai 2019;
  • să modifice/corecteze atelierele adăugate, în aceeași perioadă;
  • pentru atelierele pe care le organizează, pot oricând modifica Informațiile suplimentare;
  • profesorii diriginți pot să vizualizeze înscrierea elevilor la ateliere și să-i înscrie pe cei care nu au făcut-o singuri;
  • să vizualizeze orarul propriu

IMPORTANT, la adăugarea atelierelor: Dacă un profesor dorește să desfășoare aceeași activitate de mai multe ori, cu elevi diferiți, trebuie să înscrie atelierul de mai multe ori. Pentru o mai ușoară identificare a atelierelor, recomandăm plasarea în denumire a unor componente unice, de exemplu: "Despre antreprenoriat #1" organizat Luni-2, "Despre antreprenoriat #2", organizat Miercuri-1, etc. 

Dacă se dorește organizarea unui atelier pe o durată mai lungă cu aceeași elevi, se adaugă o singură dată, se selectează intervalele în care se organizează și se scrie în căsuța Durata numărul total de intervale pe care le ocupă acel atelier (este o cheie de control).

Duplicarea atelierelor: Pentru a evita adăugarea de mai multe ori a atelierelor (pentru acelea care au ca durată un interval orar dar se desfășoară de mai multe ori, cu elevi diferiți) , am implementat opțiunea Duplicare: se alege atelierul deja existent, se alege opțiunea de duplicare, se modifică informațiile dorite, apoi se salvează. Noul atelier se va adăuga, păstrându-se și cel vechi.


Școala Altfel 2018


Școala Altfel 2017