.

În atenția elevilor (și a părinților) 

- documente/acte normative privind admiterea în învățământul liceal 2021 -

.

Admiterea în învățământul liceal 2021 - cadru normativ

Ne puteți contacta pentru informații suplimentare la secretariatul școlii la numărul de telefon 0263 236049 

sau pe adresa de e-mail: office@scoala1bistrita.ro