Evaluare Națională II-IV-VI

Anul școlar 2023-2024:

13 mai 2024 Scris - Limba Română - clasa a II-a
14 mai 2024 Citit - Limba Română - clasa a II-a
16 mai 2024 Matematică - clasa a II-a
21 mai 2024 Limba Română - clasa a IV-a
22 mai 2024 Matematică - clasa a IV-a
28 mai 2024 Limbă şi comunicare - clasa a VI-a
29 mai 2024 Matematică şi Ştiinţe ale naturii - clasa a VI-a

.

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII)

Metodologie și calendar, EVALUAREA NAȚIONALĂ 2024

ORDIN nr. 6.155 din 31 august 2023 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2023-2024

  • CALENDAR de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2023-2024

11-14 iunie 2024

Înscrierea la evaluarea naţională

14 iunie 2024

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

25 iunie 2024

Limba şi literatura română - probă scrisă

27 iunie 2024

Matematică - probă scrisă

28 iunie 2024

Limba şi literatura maternă - probă scrisă

3 iulie 2024 (până la ora 14.00)

Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor 

3 iulie 2024 (ora 16.00-ora 19.00)

Depunerea contestaţiilor

4 iulie 2024 (ora 8.00-ora 12.00)

4 iulie-9 iulie 2024

Soluţionarea contestaţiilor

9 iulie 2024

Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, denumită în continuare evaluare națională, se desfășoară în anul școlar 2023-2024 în conformitate cu prevederile  Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.