Înscrierea în învățământul primar (2020-2021)

Plan școlarizare (clasa pregătitoare)

- an școlar 2020-2021 - :


Alternativa step by step - o clasă- 25 locuri;
Învățământ tradițional - 4 clase - 100 locuri.


Acte necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare :

  • Dosar plic

 - Cererea tip se primește la secretariat în momentul înscrierii (etapa I - 2020)

1. copie certificat naștere copil;
2. copie carte identitate părinți;
3. adeverința de la medicul de familie, aviz epidemiologic;
4. evaluare psihosomatică (pentru copii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020).
5. Pentru părinții divorțați, o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă autoritatea părintească și locuința minorului.


!!! Este necesar să aduceți cu dumneavoastră documentele în original. 

Copiile vor fi certificate la înscriere pentru conformitate cu originalul.

Orarul primei etape a  înscrierilor în clasa pregătitoare  an școlar 2020-2021

perioada 4 - 23 martie 2020   

luni-joi: 8:00-18:00.

vineri 8:00-17:00

Ziua porților deschise va avea loc în data de 03.03.2020

Clasele pregătitoare de învațământ tradițional - între orele 8-12 .
Clasele pregătitoare Alternativa step by step - între orele 8-16.

 

.

Străzi arondate Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița 2020

IMPORTANT !

în clasele pregătitoare după finalizarea procesului de înscriere (2020)

.

Criterii de departajare generale:

Criterii specifice de departajare:

.