Despre noi

#1

Școala Gimnazială Nr.1 are o istorie relativ scurtă. Ea și-a deschis porțile în toamna anului 1964. În anul școlar 2014/2015 am sarbătorit 50 de ani de la inființare, prilej cu care școala noastră a organizat o serie de manifestări dedicate acestui important eveniment din istoria sa.

Datorită calității învațământului, școala a devenit un „magnet” pentru populația bistrițeană, înregistrându-se o fluență de copii care a impus extinderea școlii cu încă o clădire în anul 1975.

Școala Gimnazială Nr.1 oferă populației școlare alternative educaționale și metodologice, toate vizând modelarea, formarea și pregătirea elevilor ca cetățeni ai României secolului XXI.

În anul școlar 20222/2023 școala beneficiază de o încadrare cu personal didactic de o înaltă ținută profesională. Stabilitatea dascălilor la catedră răspunde încrederii părinților, asigură liniștea privind continuitatea muncii la clasă.

În ciclul primar funcționeaza 27 clase din care 7 clase în alternativa educațională step by step. În ciclul gimnazial funcționează 19 clase, pentru care au fost încadrate 36.77 norme profesori.

Buna pregătire a cadrelor didactice se materializează în competitivitatea elevilor noștri la concursurile și olimpiadele județene și naționale, unde elevii noștri au obținut rezultate meritorii.

Elevii din ciclul gimnazial invață dupa alternative educative moderne.

De-a lungul timpului, elevii școlii noastre s-au situat mereu în topul olimpicilor din județ obținând premii și mențiuni la toate disciplinele de concurs. Chiar și în acest an, conform tradiției, județul va fi reprezentat la fazele superiore ale concursurilor și de elevi ai școlii noastre.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BISTRIȚA, se bucură de o înalta apreciere în cadrul comunității locale, fiind un adevărat etalon în activitatea instructiv - educativă a tinerei generații.

FIȚI BINE VENIȚI ÎN ȘCOALA NOASTRĂ

Aniversare 50 de ani

 Sărbătoarea a 50 de ani de calitate și performanță: 1964/1965 - 2014/2015 Aniversarea a 50 de ani de la înființarea școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița Your browser does not support the video tag. InGEN1um 2015 - revista aniversară Înapoi Înainte     / [pdf] View the PDF file here.

CEAC

Documente: GN1-Strategie-CEAC GN1-Regulament-CEAC GN1-RAEI-2023 GN1-Opis-Proceduri Școala Gimnazială NR. 1 Bistrița își propune: Să dezvolte interesul pentru educaţie şi formare permanentă în sensul promovării unui învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la toate formele de învăţământ, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional; Să promoveze principiile unui management optim realizării unui climat educaţional incluziv; Să asigure elevilor un demers educațional proiectat în concordanță cu exigențele unei societăți democratice, bazate pe egalitate de șanse; Să asigure tuturor elevilor o educaţie de calitate prin centrarea învăţării pe elev, prin utilizarea unor metodologii noi de lucru şi abordarea educaţiei din perspectiva serviciilor comunitare, prin implicarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii în pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, în raport cu nevoile comunitare; Să promoveze şi să identifice dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice; Să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor legislaţiei şcolare şi legislaţiei muncii; acţiuni pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale, de elaborare, planificare şi implementare de programe şi prin care se urmăreşte asigurarea încrederii beneficiarilor că sunt îndeplinite standardele de calitate de către furnizorul de educaţie în vederea obţinerii rezultatelor optime ale învăţării, cultivării excelenţei, reducerii abandonului şcolar, a reducerii analfabetismului functional; Să îmbunătățească starea de bine a elevilor în toate activitățile asociate cu învățarea, derulate în școală, acasă sau în alte contexte și situații de învățare; Să crească adaptarea școlară; Să medieze succesul şi integrarea școlară a tuturor copiilor aparținând categoriilor/grupurilor vulnerabile, prin asigurarea accesului la educație; Să valorizeze colaborarea cu parteneri din comunitatea locală și din Europa.

Date de contact

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BISTRIȚA Bistrița, Str. B-dul Independenței, Nr. 46; Telefon/Fax: 0263-236049; E-mail: office@scoala1bistrita.ro; Site web: https://scoala1bistrita.ro.

Documente de interes public

Documente manageriale - PDI: GN1-PDI-10_2023 Rapoarte - RAEI: GN1-RAEI-2023 Documente contabile: Buget 2024 buget_venituri_proprii_2024 buget_stat_2024 buget_local_2024 Buget 2023 buget_venituri_proprii_2023 buget_stat_2023 buget_local_2023 Buget 2022 buget_venituri_proprii_2022 buget_stat_2022 buget_local_2022 Buget 2021 buget_venituri_proprii_2021 buget_stat_2021 buget_local_2021 Buget 2020 buget_venituri_proprii_2020 buget_stat_2020 buget_local_2020 Program achiziții publice Plan_achizitii_publice_initial_2023 Plan_achizitii_publice_final_2023 Reparații curente program_reparatii_curente_2024 program_reparatii_curente_2023 Contracte achiziții Contract_3737_din11_12_2023 Venituri salarii brut_martie_2024 brut_2023-septembrie brut_2023_martie brut_2022-septembrie brut_2022-martie brut_2021-septembrie brut_2021-martie brut_2020-septembrie brut_2020-martie Declarații avere și de interes:

Echipa managerială

Director: prof. Ancuța-Ioana MIHAIU Director adjunct: prof. Elena-Dana MORARU Coordonator proiecte educaționale: prof. Anamaria-Aurora TOFAN COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 BISTRIȚA: Director: prof. Ancuța-Ioana MIHAIU - președinte Director adjunct: prof. Elena-Dana MORARU - membru Prof. Monia TODEA - membru Prof. Nicoleta TOMA - membru Prof. Lenuța VAMANU - membru Laurean Radu BRIA - membru, președinte Asociația de părinți Adriana ANTONEAC - membru, reprezentant Asociația de părinți Cristina CUDREC - membru, reprezentant Asociația de părinți Mărioara GAGA-SEICA - membru, reprezentant Consiliul Local Emil Marian SUCIU - membru, reprezentant Consiliul Local Ioan PAPOI - membru, reprezentant Primăria Bistrița PROGRAM DE AUDIENȚE :

Orarul școlii în anul școlar 2023-2024

PROGRAMUL UNITĂȚII: LUNI - VINERI 8.00 - 16.00 Orar valabil din data de 17 octombrie 2023 Orarul claselor: Înapoi Înainte     / [pdf] View the PDF file here. Orarul profesorilor: Înapoi Înainte     / [pdf] View the PDF file here.

Regulamente

Regulament de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița Regulament de organizare și funcționare Regulament intern al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița Regulament intern

Scurt istoric

Școala Gimnaziala Nr. 1 Bistrita și-a deschis porțile în toamna anului 1964, istoria sa de 60 de ani, căpătând însă, an de an, o tot mai mare însemnătate în dezvoltarea învățământului din acest oraș. Cercetarea documentelor de arhivă evidențiază faptul că proiectul acestei școli era terminat în noiembrie 1963, sub nr.869/63, semnat de proiectant inginer Batizan Petru și director de proiect ing.